Regulamin


§1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym EKONISZA.

2. Sklep Internetowy EKONISZA działający pod adresem www.ekonisza.pl prowadzony jest przez firmę EKONISZA Andrzej Kachel, ul. Wólczyńska 299, 01-919 Warszawa, NIP 521 174 83 53, Regon : 015675309.

§2. Składanie zamówień


1. Sklep EKONISZA prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Kupujący składa zamówienie wybierając produkty („wkładając do koszyka”) a po ich skompletowaniu zatwierdzając formularz zamówienia. Po zatwierdzeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie złożenia zamówienia. Aby zakończyć procedurę składania zamówienia należy kliknąć w link znajdujący się w przesłanej ze sklepu internetowego wiadomości e-mail. W momencie potwierdzenia przez Kupującego przesłanego linku dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sklepem internetowym EKONISZA a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

3. Sklep realizuje zamówienia na określony dzień dostawy, jeżeli zamówienie zostało złożone i potwierdzone najpóźniej 2 dni przed danym dniem dostawy.
Jeżeli dostawa odbywa się w czwartek, zamówienie należy złożyć i potwierdzić
najpóźniej we wtorek do godz. 10-tej.
Jeżeli dostawa odbywa się we wtorek, zamówienie należy złożyć i potwierdzić
najpóźniej w niedzielę do godz. 10-tej.

4. W sklepie znajdują się również produkty, które wymagają od Kupującego wcześniejszego złożenia i potwierdzenia zamówienia (ok. 4 dni). Termin przyjmowania zamówień podany jest w opisie każdego produktu, którego ta zasada dotyczy. Dla przykładu: jeżeli Kupujący zamawia drób (dostawa w czwartek) zamówienie powinno być złożone i potwierdzone najpóźniej do niedzieli do godz. 10-tej.

5. Kupujący może anulować złożone zamówienie, ale nie później niż 2 dni robocze przed dniem dostawy.
Na przykład:
jeżeli dostawa jest w czwartek, zamówienie należy anulować
najpóźniej we wtorek do godz. 10-tej.
jeżeli dostawa jest we wtorek, zamówienie należy anulować najpóźniej w niedzielę do godz. 10-tej.

6. Jeżeli Kupujący chce anulować zamówienie, w którym znajdują się produkty, które wymagają wcześniejszego złożenia i potwierdzenia zamówienia, powinien to zrobić 4 dni przed dniem dostawy.
Na przykład:
jeżeli Kupujący chce anulować zamówienie, w którym znajduje się drób (dostawa w czwartki), zamówienie powinno być anulowane najpóźniej do niedzieli do godz. 18-tej.

7. W trakcie składania zamówienia Kupujący decyduje (pole wymagane do zaznaczenia) o postępowaniu sklepu w przypadku braku zamówionego produktu. Klient wybiera spośród nw. możliwości:
  • zamiana na produkty o podobnych właściwościach
  • dostawa bez brakujących produktów
  • anulowanie zamówienia.

8. Produkty prezentowane na stronie sklepu z kategorii warzywa, owoce, drób i wędliny, sery nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Są to produkty naturalne wytworzone przez naturę lub są wynikiem procesu produkcyjnego, w którym nie jest możliwe i celowe wytwarzanie identycznych produktów. Wszystkie pozostałe prezentowane produkty dokładnie odzwierciedlają ofertę sklepu.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

11. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe.

§3. Ochrona danych osobowych


1. Kupujący zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu, które są niezbędne do realizacji zamówienia.

2. Kupujący odrębnie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji wysyłanych przez sklep tzw. newslettera dotyczących aktualności i nowości w ofercie.

3. Kupujący w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdym newsletterze.

4. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania (po zalogowaniu się do Sklepu w zakładce Moje dane) oraz żądania ich usunięcia z bazy danych sklepu.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy i nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem:
gdy Kupujący wybiera formę płatności za zamówienie przelewem elektronicznym, wówczas dane Kupującego przekazywane są do dotPay, który oprócz sklepu, staje się Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez dotPay tylko i wyłącznie w celu realizacji płatności.

§4. Dostawy


1. Zamówienia są realizowane własnym transportem wyłącznie na terenie Warszawy i w jej okolicach. Do Klientów mieszkających poza Warszawą paczki wysyłane są w środy/czwartki firmą kurierską FEDEX.

2. Zamówienie realizowane jest określonego z góry dnia dla danego obszaru Warszawy i okolic.

3. Realizacja zamówienia odbywa się poprzez dostarczenie zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres Kupującego/adres dostawy.

4. Jeżeli zamawiane były produkty na wagę, w dniu dostawy Kupujący otrzymuje ze sklepu e-maila z informacją o ostatecznej kwocie do zapłaty.

5. Do każdej paczki z zakupami dołączany jest dowód zakupu - paragon fiskalny lub faktura - potwierdzający dokonanie transakcji.

§5. Formy płatności


1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

a) gotówką przy odbiorze: należność pobiera dostawca zakupów.
Przy wyborze tej formy płatności nie są doliczane żadne dodatkowe koszty (tzw. pobranie);

b) przelewem elektronicznym poprzez platformę dotPay.
Przy wyborze tej formy płatności nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty.
Po zaznaczeniu tej formy płatności Kupujący przekierowywany jest na stronę wybranego banku, gdzie Kupujący potwierdza wypełniony szablon przelewu. Korzystając z tej formy płatności w ciągu kilkunastu minut Sklep otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności za zamówienie.

2. Przy zamówieniach produktów, które sprzedawane są na wagę mogą zdarzyć się sytuacje, że ostateczna kwota do zapłaty będzie się różniła od kwoty zatwierdzonego przez Kupującego zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie mailem w dniu dostawy przed dostarczeniem zakupów.

3. Jeżeli Kupujący wybierze płatność za zamówienie przelewem elektronicznym, wówczas ewentualna nadpłata zostanie Kupującemu zwrócona gotówką w dniu dostawy zakupów.
Jeżeli wartość zamówienia będzie wyższa niż kwota przesłana przelewem elektronicznym, wówczas Kupujący zostanie poproszony o wyrównanie różnicy gotówką w momencie dostawy zakupów.

4. Sklep ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby ewentualne różnice wartości były jak najmniejsze.

5. Gdy Kupujący dokona płatności przelewem elektronicznym za zamówienie a następnie je anuluje lub zamówienie zostanie anulowane przez Sklep (Kupujący wybierze taki sposób postępowania Sklepu w przypadku braku produktu) cała kwota wpłacona przez Kupującego zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.


§6. Reklamacje i zwroty


1. Jeżeli po otrzymaniu zakupów Kupujący jest niezadowolony z jakości któregoś z produktów, Kupujący ma prawo do wymiany produktu na inny. W przypadku niedostępności danego produktu, sklep zaproponuje Kupującemu zastąpienie reklamowanego produktu innym dostępnym w sklepie produktem o podobnych właściwościach lub rabat przy następnych zakupach. Jeżeli żadna z podanych form rekompensaty nie zostanie zaakceptowana przez Kupującego, sklep zwróci wartość reklamowanego produktu na podany przez Kupującego rachunek bankowy.

2. Ponieważ warzywa i inne świeże artykuły spożywcze, które dostarczamy mają krótki termin przydatności do spożycia, Kupujący powinien niezwłocznie po otrzymaniu zakupów zawiadomić sklep (drogą mailową lub telefoniczną) o swoich zastrzeżeniach do jakości produktu. Reklamacje produktów, które mają długi okres przydatności do spożycia powinny być zgłaszane nie później niż określony na opakowaniu termin trwałości. Forma rekompensaty zostanie ustalona wspólnie z Kupującym.


§7. Postanowienia końcowe


1. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu ekoNisza.pl . Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie www.ekonisza.pl. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

2. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu www.ekonisza.pl

3. Spory wynikłe z transakcji między Kupującym a sklepem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby Kupującego.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Sklep

Aktualności

BEZPŁATNA DOSTAWA OD 189 ZŁ!
BEZPŁATNA DOSTAWA  OD 189 ZŁ!
Zakupy nigdy nie były tak proste!
Nie musisz nigdzie jeździć, szukać miejsca do parkowania, stać w kolejce do kasy, dźwigać swoich zakupów. Wystarczy wybrać swoje ulubione produkty a my przywieziemy je pod Twoje drzwi.

Najbliższa dostawa:
czwartek 10 maja dla mieszkańców Warszawy w godz. 18-22;
czwartek - piątek 10 - 11 maja dla Klientów spoza Warszawy.

Prosimy o składanie zamówień od 5 maja (sobota) do poniedziałku do godz. 10 tej.

ZAPRASZAMY!

Wesprzyj razem z nami!
Wesprzyj razem z nami!
POMÓŻ!
Newsletter - ARCHIWUM
Archiwalne wydania newslettera
Copyright 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone sklep internetowy AptusShop